Informujeme veřejnosto moderních metodách léčby ledvinových onemocnění

Bilance světového dne ledvin 2015

Klinika nefrologie, 1. lékarská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Garant: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

Celkový počet vyšetřených zájemců: 180

Z toho:

Hemodialyzační oddělení Interního oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Garant: prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA

Celkový počet vyšetřených zájemců 165

Hemodialyzační oddělení nemocnice Mladá Boleslav

Garant: MUDr. Dino Alferi

Celkový počet vyšetřených zájemců: 126

Z toho:

Interní oddělení České Budějovice

Garant: prim. MUDr. Marie Pešičková

Celkový počet vyšetřených zájemců 80

Z toho:

Nefrologické a hemodialyzační centrum, Městská nemocnice Ostrava

Garant: PhDr. Eva Mrázková

Celkový počet vyšetřených zájemců 200, z toho 94 mužů a 106 žen, s průměrným věkem 57,5 let

Z toho:

Nemocnice Blansko

Garant: prim. MUDr. Jindra Brabcová

Celkový počet vyšetřených zájemců: 153 (42 mužů a 111 žen)

Nefrologická pracoviště Středomoravské nemocniční a.s., pracoviště - Prostějov, Přerov, Šternberk včetně detašované nefrologické. ambulanci v Litovli

Garant: prim. MUDr. Jana Zahálková, PhD.

Ve všech uvedených městech byla, kromě místní propagace v rámci zdravotnic. zařízení, provedena propagace formou článků v místním tisku - t. j. 4x, 1x oznámení v Olomouckém rozhlase formou přímého vstupu do vysílání, následně zhodnocení akce v rádiu (13.3.)

Celkem se ve všech 4 lokalitách zúčastnilo 400 klientů.

Fakultní nemocnice Brno-Bohunice

Garant: prim. MUDr. Jitka Řehořková

Celkový počet vyšetřených zájemců: 254

Z toho:

Hemodialyzační centrum s nefrologickou ambulancí Boskovice

Garant: PhDr. Lenka Konečná

Celkový počet vyšetřených zájemců: 251 ve věku 17-93let

Z toho:

Hemodialyzační oddělení nemocnice Strakonice

Garant: prim. MUDr. Josef Moltaš

Celkový počet vyšetřených zájemců: 39

Dialcorp, s.r.o. Hemodialyzační středisko a nefrologická ambulance Ohradní ulice, Praha

Garant: MUDr. Satu Pešičková, Ph. D.

Celkový počet vyšetřených zájemců: 28 (19 žen a 9 mužů)

Hemodialyzační centrum Mendelovy nadace, Brno

Garanti: MUDr. F. Havlát, MUDr. P. Vězda

Celkový počet vyšetřených zájemců: 34

Hemodialyzační oddělení Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici

Garant: prim. MUDr. Alexandra Opluštilová

Celkový počet vyšetřených zájemců: 200, z toho nový záchyt:

Hemodialyzační středisko, Třebíč

Garant: MUDr. Hana Chmelíčková

Celkový počet vyšetřených zájemců: 102

Hemodialyzační středisko, Nemocnice Písek a.s.

Garant: prim. MUDr. Zdeněk Hobzek

Celkový počet vyšetřených zájemců: 26

Celkový počet vyšetřených zájemců: 237

Hemodialyzační oddělení nemocnice Tábor

Garant: prim. MUDr. Jiřina Suchanová

Celkový počet vyšetřených zájemců 38

Z toho:

Hemodialyzační středisko, nemocnice Jičín

Garant: MUDr. Pavel Konopásek